Bài 9 trang 203 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Mắt của một người có điểm cực viễn Cv cách mắt 50cm.

a) Mắt người này bị tật gì ?

b) Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (Kính đeo sát mắt).

c) Điểm Cc cách mắt 10 cm. Khi đeo kính mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu ? (Kính sát mắt).


a. Ta có OCv = 50 cm => mắt người này không thể nhìn rõ những vật ở xa quá 50 cm => mắt cận

b. Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không điều tiết, người đó phải đeo kính hội tụ có tiêu cự: 

f= - OCv = - 50 cm = -0,5 m

=> Kính có độ tụ: D=1fk=10,5=2 (dp)

(hay tiêu cự cho ảnh một vật ở xa vô cùng qua kính là ảnh ảo hiện ở điểm cực viễn)

c. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cho ảnh ảo nằm ở Cc.

Ta có  : d’ = -10 cm; f = – 50 cm

Sử dụng công thức thấu kính mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt:d=d.fkd'fk=(10).(50)10(50)=12,5 cm.