Bài 7 trang 203 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

Bài 7 trang 203 SGK Vật lí 11
Bài 7 trang 203 SGK Vật lí 11

Quy ước đặt:

(1): Mắt bình thường về già;

(2): Mắt cận;                   (3): Mắt viễn.

Mắt loại nào có fmax > OV ?

A. (1)                              B. (2)

C. (3)                              D. Không loại nào.


Đáp án C.

Mắt viễn có fmax > OV.