Bài 7 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Một bóng đèn 220V - 100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 20000C. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 200C và dây tóc đèn làm bằng vofam.


+ Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường (2000°C): Rd=Ud2Pd=2202100=484 Ω 

+ Điện trở của bóng đèn khi không thắp sáng (ở nhiệt độ 20°C): R=R0.[ 1 + α( t  t0)]

undefinedR0=R1+α(t-t0)  4841 + 4,5.103 ( 2000  20 )  = 48,Ω