Bài 5 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào là chính xác "Các kim loại đều":

A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

C. Dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.


Đáp án B.

Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.