Bài 9 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa

Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kilogam nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là 8 900 kg/m3, của nhôm là 2 700 kg/m3


+ Điều kiện: R không đổi ρC u . l SCu=ρAl.l  SAl  SCu  SAl=ρCu ρAl

Trong đó: l = AB; S là tiết diện dây, ρ là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.

+ Khối lượng dây: 

mCu = DCu . VCu = DCu . SCu . l mAl = DAl . VAl = DAl . SAl . l  

mCu mAl=DCu . SCuDAl . SAl=DCu . ρCu DAl. ρAlmAl =mCu . DAl . ρAlDCu . ρCu=1000.2700.2,75.108  8900.1,69.108 = 493,7 kg