Câu 3 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác nhau như thế nào?


Điện trở của kim loại thường có giá trị xác định nào đó thay đổi theo nhiệt độ, còn đối với kim loại siêu dẫn, điện trở bằng không.