Bài 6 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào là chính xác: "Hạt tải điện trong kim loại là":

A. các êlectron của nguyên tử.

B. êlectron ở lớp trong cùng của nguyên tử.

C. các êlectron hoá trị đã bay tự do ra khỏi tinh thể.

D. các êlectron hoá trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.


Đáp án D.

Hạt tải điện trong kim loại là các electron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.