Câu 2 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng?


Sở dĩ điện trở của kim loại tăng vì khi nhiệt độ tăng lên thì độ mất trật tự của mạng tinh thể tăng do đó độ linh động của các êlectron tự do bị cản trở nhiều hơn.