Câu 1 trang 78 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,12
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Hạt tải điện trong kim loại là loại êlectron nào? Mật độ của chúng vào cỡ nào?


Hạt tải điện trong kim loại là electron tự do. Mật độ của chúng rất lớn nên kim loại dẫn điện tốt.