Câu 3 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Tia catốt là gì? Có thể tạo ra nó bằng cách nào?


Tia catot thực chất là dòng electron bay tự do (có vận tốc lớn).

Có thể tạo ra tia catot bằng cách cho phát xạ nhiệt electron trong điot chân không hoặc tạo ra từ sự phóng điện dưới áp suất thấp.