Câu 2 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Điốt chân không có cấu tạo như thế nào và có tính chất gì?


Điốt chân không gồm một bóng thủy tinh đã hút chân không, bên trong có đặt hai điện cực: Catốt là dây tóc vôníram và anốt là một bản kim loại. Tính chất của điốt chân không là tính chỉnh lưu, nó chỉ cho dòng điện chạy theo một chiều từ anốt sang catôt.