Câu 6 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Súng êlectron tạo ra tia catôt theo nguyên tắc nào?


 Súng êlectron tạo ra tia catốt theo nguyên tắc đốt nóng catôt, phát xạ nhiệt êlectron.