Câu 7 trang 99 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.


Tia catot dùng trong các ống catot, đèn hình, để hàn trong chân không hoặc nấu các kim loại rất tinh khiết trong chân không.