Câu 3 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch là gì và được tính bằng công thức nào?


- Công suất tỏa nhiệt P của  một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của một đoạn mạch đó, được tính bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian.

- Công thức: P = R.I2.