Bài 5 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn câu đúng.

Điện năng tiêu thụ được đo bằng.

A. Vôn kế.

B. Công tơ điện.

C. Ampe kế.

D. Tĩnh điện kế.


Đáp án B.

Công tơ điện là dụng cụ đo điện năng tiêu thụ.