Câu 1 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua.


- Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực điện trường thực hiện. Công thức tính điện năng tiêu thụ: A = Uq= UIt.

- Công thức tính công suất điện: 

                         P=At=UI

Trong đó: U: hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (V).

                 I: cường độ dòng điện qua đoạn mạch (A).

                 P: công suất điện (W).