Câu 4 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín? Viết công thức tính công và công suất của nguồn.


- Công của nguồn điện bằng với công suất tiêu thụ điện năng trong toàn mạch.

- Công thức: 

                    Png=Angt=ξI