Bài 9 trang 49 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Một nguồn điện có suất điện động 12V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đèn để thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15p và tính công suất của nguồn điện khi đó.


+ Công suất của nguồn điện là: Ang = EIt = 12.0,8.15.60 = 8640 J = 8,64 kJ.

+ Công suất của nguồn điện này khi đó là: Png = EI = 12.0,8 = 9,6 W.