Bài 1 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Trong những trường hợp nào có hiện tượng tự cảm?


Hiện tượng tự cảm xuất hiện trong một mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy qua, hoặc trong một mạch điện một chiều khi ta đóng mạch hay ngắt mạch.