Bài 8 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Trong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.

                                    

Bài 8 trang 157 SGK vật lí 11
Bài 8 trang 157 SGK vật lí 11

- Nhiệt tỏa ra bằng năng lượng từ trường của ống dây:

Q=12 Li2=12.0,2.(1,2)2=0,144J.