Bài 7 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ igiá trị xuống 0 trong 0,01s. Tính ia 


Ta có: etc=-L ΔiΔt  ia 0,01= 0,7525.103  ia= 0,3A