Bài 2 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.


- Giả sử có một mạch kín C, trong đó có dòng điện cường độ I. Dòng điện I gây ra một từ trường, từ trường này gây ra  một từ thông Φ qua C được gọi là từ thông riêng của mạch.

- L là một hệ số, chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín C gọi là độ tự cảm của C.