Bài 3 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?


Suất điện động tự cảm etc=-L ΔiΔt.

Từ đây ta thấy nó tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện ΔiΔt  trong mạch.