Bài 6 trang 157 SGK vật lí 11

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm


Độ tự cảm của ống dây là: L=4π10-7 .1060,5( π. 0,01 ) = 0,079H