Bài 4 trang 172 sgk Vật lý 11

Trung bình: 4,78
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh. Người ta tạo ra nhiều mặt cho viên kim cương hay các vật bằng pha lê để làm gì?


Do phản xạ toàn phần liên tiếp bên trong. Với nhiều mặt thì phản xạ toàn phần xảy ra nhiều lần.