Bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt như Hình 27.10. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC.

Bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11
Bài 6 trang 172 SGK Vật lí 11

Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối trong suốt có giá trị như thế nào?

A. n2 .

B. n<2

C. 1<n<2

D. Không xác định được.


Đáp án A.

- ∆ABC vuông cân tại A B^ =C^=45° 

⇒ SIBC ⇒ Tia SI truyền thẳng vào môi trường trong suốt ABC mà không bị khúc xạ => góc tới i ở mặt AC bằng 450 sin i=sin 45=12 .

- Để tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC thì:  iighsin isin igh 12 1 n  n2 .