Bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,63
Đánh giá: 67
Bạn đánh giá: Chưa

Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,50. Phần vỏ bọc có chiết suất n= 1,41≈ 2 . Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 2α như Hình 27.12. Xác định α để các tia sáng của chùm truyền đi được trong ống.

Bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11
Bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11

+ Điều kiện để các tia sáng trong chùm đều truyền đi được trong ống là phải thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại mặt phân cách của phần lõi và phần vỏ bọc của nó.

  

Bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11
Bài 9 trang 173 SGK Vật lí 11

+ Từ hình vẽ, ta có điều kiện phản xạ toàn phần tại I' là: iigh sinisinigh=n2n1

+ Lại có: β=90°icos β=sin in2n1

+ Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại I:

sinα=n1.sinβ=n11  cos2 βn11 n2n12 sinα1,5 121,52  sinα0,5α30°