Bài 2 trang 172 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?


Phản xạ toàn phần:

- Xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

- Tuân thủ định luật phản xạ ánh sáng.

- Xảy ra khi góc tới i lớn hơn góc tới giới hạn và ánh sáng phải truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

- Cường độ chùm sáng phản xạ và cường độ chùm ánh sáng tới bằng nhau.

Phản xạ thông thường:

- Xảy ra trên bề mặt nhẵn bóng.

- Tuân thủ định luật phản xạ ánh sáng.

- Xảy ra với mọi góc tới i.

- Cường độ chùm ánh sáng phản xạ nhỏ hơn cường độ chùm ánh sáng tới