Bài 7 trang 173 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,41
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Có ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới:

- Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 30o.

- Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45o.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3) có giá trị như thế nào (tính tròn số)?

A. 30o.

B. 42o.

C. 45o.

D. Không tính được.


+ Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 30o

 Ta có: n1.sini=n2.sin 30°              (1)

+ Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45o

 Ta có: n1.sini=n3.sin 45°          (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra: n2.sin 30=n3.sin 45n3n2=sin 30sin 45=22     

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách (2) và (3): sinigh=n3n2=2 2  igh=45°