Bài 1 trang 172 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,57
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần?


Định nghĩa:

- Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

- Khi có phản xạ toàn phần thì không có tia khúc xạ.

- Ta gọi là toàn phần để phân biệt với phản xạ một phần luôn xảy ra đi kèm với sự khúc xạ.

Điều kiện để có phản xạ toàn phần:

a) Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn: n2 < n1

b) Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn: i ≥ igh.