Bài 5 trang 172 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết sất n2. Cho bết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần ?

A. Chùm tia sáng gần như sát mặt phẳng phân cách.

B. Góc tới i thỏa mãn điều kiện sin i>n1n2

C. Góc tới i thỏa mãn điều kiện sin i<n1n2

D. Không trường hợp nào đã nêu.


Đáp án D.

Do n1 < n2 nên không có trường hợp nào đã nêu có hiện tượng phản xạ toàn phần.