Bài 8 trang 173 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 60
Bạn đánh giá: Chưa

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 ≈ 2. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc α.

                                 

a) α=60°;           b) α=450;          c) α=300


a) α=60°  i=90α=30°.

- Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: n.sin i=sin r

 sin r=n.sin i= 2 .sin 30=22r=45°

                             

b) α=45°  i=90α=45°.

- Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng ta có: n.sin i=sin r

 sin r=n.sin i= 2 .sin 45=2.12=1 r=90°

                            

c) α=30°  i=90α=60°.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần:  sinigh=12.

 igh=45°

Ta có: i=60°>igh⇒  xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.