Câu 1 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Lực Lo-ren-xơ là gì? Viết công thức của lực Lo-ren-xơ.


- Lực Lo-ren-xơ là lực do từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó.

- Lực Lo-ren-xơ do từ trường có từ cảm B tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyến động với vận tốc v có phương vuông góc với v và B ; có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái.

- Công thức:  f = | q0 |.v.B.sin α; trong đó α là góc tạo bởi v và B.