Câu 2 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu quy tắc bàn tay trái cho lực Lo-ren-xơ.


Quy tắc: Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều v khi  q0 > 0 và ngược chiều v khi q0 < 0, lúc đó chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón cái choãi ra.