Bài 6 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh lực điện và lực Lo-ren-xơ cùng tác dụng lên một điện tích.


Lực điện: - tác dụng lên điện tích đứng yên trong điện trường

- Cùng chiều với E nếu q>0 và ngược chiều với E nếu q<0

- Độ lớn : F = qE

F//E

* Lực Lorenxo: - tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường

- Chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái

- Độ lớn : F = qE

FE