Bài 5 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Một ion theo quỹ đạo tròn bán kính R trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ trường đều. Khi độ lớn vận tốc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo là bao nhiêu?

A. R2 

B. R.

C. 2R.

D. 4R.


Chọn C.

Theo công thức   R=mv|q0|B nên khi  vận tốc tăng gấp đôi thì R tăng gấp đôi. R' = 2R.