Bài 4 trang 138 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường B thì 

A. Hướng di chuyển thay đổi.

B. Độ lớn của vận tốc thay đổi.

C. Động năng thay đổi.

D. Chuyển động không đổi.


Chọn D.

Hạt êlectron bay vào trong một từ trường đều theo hướng của từ trường B thì hạt e tiếp tục chuyển động theo hướng ban đầu, vì lúc này lực từ tác dụng lên nó bằng không.