Câu 1 trang 85 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Nội dung của thuyết điện li là gì? Anion thường là phần nào của phân tử?


- Nội dung của thuyết điện li: Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân li (một phần hay toàn bộ) thành các nguyên tử hay các nhóm nguyên tử tích điện gọi là ion, ion có thể chuyến động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

- Anion là các ion âm nên là gốc axít hay ion OH-.