Bài 11 trang 85 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,37
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10 μm trên một bản đồng diện tích S = 1cm2 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,010 A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng riêng là p = 8 900 kg/m3.


Khối lượng đồng phải bóc đi là: m= 

Theo công thức Fa - ra - đây: 

Với