Câu 3 trang 85 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nói rõ hạt tải điện nào mang dòng điện trên các phần khác nhau của mạch điện có chứa bình điện phân:

a) dây dẫn và điện cực

b) ở sát bề mặt hai điện cực

c) ở trong lòng chất điện phân


a) Dây dẫn và điện cực: trên dây dẫn và điện cực kim loại, hạt tải điện là electron.

b) ở sát bề mặt hai điện cực: ở sát bề mặt anot, hạt tải điện là các ion âm, còn sát bề mặt catot hạt tải điện là các ion dương.

c) ở trong lòng chất điện phân:  ở trong lòng chất điện phân, hạt tải điện là các ion dương và âm.