Câu 2 trang 85 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Dòng điện trong chất điện phân khác với dòng điện trong kim loại như thế nào?


Dòng điện trong chất điện phân là dòng iôn dương và iôn âm chuyển động có huớng theo hai chiều ngược nhau; trong khi đó dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electrôn tự do. Sự khác nhau ở đây là khác nhau về loại hạt tải điện.