Bài 9 trang 85 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào là chính xác? Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là:

A. Không có thay đổi gì ở bình điện phân.

B. Anôt bị ăn mòn

C. Đồng bám vào catôt.

D. Đồng chạy từ anôt sang catôt.


Đáp án D

Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là đồng chạy từ anôt sang catôt.