Bài 8 trang 85 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 17
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào là chính xác? Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của:

A. Các chất tan trong dung dịch.

B. Các ion dương trong dung dịch.

C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.

D. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.


Đáp án C.

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.