Bài 8 trang 189 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Người ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt trăng.

a) Vẽ ảnh.

b) Tính đường kính của ảnh. Cho góc trông Mặt Trăng là 33'. Lấy 1' ≈ 3.10-4 rad.


a) Vẽ ảnh:

                       

b) Đường kính của ảnh:

Tiêu cự của thấu kính hội tụ: f=1D=11=1m=100cm

Tam giác OA'F' vuông tại F' có:  A'F'=OF'. tanα2

 A'B'= 2. A'F'= 2.OF'. tanα2 

Do α rất nhỏ nên tanα2  α2

A'B'=OF'.α=100.33.3.104              =0,99cm1cm.