Bài 1 trang 189 SGK vật lý 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Thấu kính là gì ? Kể các loại thấu kính.


- Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa ...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng (Hình 29.1-sgk)

- Ta chỉ xét thấu kính mỏng cầu (một trong hai mặt có thể là mặt phẳng).

- Theo hình dạng và tính chất, thấu kính gồm hai loại:

  • Thấu kính lồi (còn được gọi là thấu kính rìa mỏng) là thấu kính hội tụ.
  • Thấu kính lõm (còn được gọi là thấu kính rìa dày) là thấu kính phân kỳ.