Bài 3 trang 189 SGK vật lý 11

Trung bình: 4,89
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì ? Đơn vị của tiêu cự và độ tụ ?


- Tiêu cự của thấu kính được định nghĩa như sau: f = OF'

- Ta quy ước f > 0 đối với thấu kính hội tụ, ứng với tiêu điểm ảnh F' thật (sau thấu kính).

- Thấu kính có khả năng hội tụ chùm tia sáng càng mạnh khi chùm tia sáng càng nhỏ. Do đó người ta định nghĩa độ tụ của thấu kính như sau:

                  D=1f  

Trong đó: f tính bằng mét (m); D tính bằng điôp (dp).