Bài 1 trang 20 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Điện trường là gì?


Điện trường là một dạng vật chất (môi trường)  bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.