Bài 4 trang 20 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức tính và nêu những đặc điểm của cường độ điện trường của một điện tích điểm.

 


- Công thức tính cường độ điện trường:

E=Fq=kQr2

- Đặc điểm chiều của E do điện tích gây ra:

 + Nếu Q>0 E hướng ra xa Q.

 + Nếu Q<0 E hướng vào Q.