Bài 10 trang 21 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cường độ điện trường?

A. Niu-tơn.

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn trên mét. 


Đáp án D.

Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét.