Bài 11 trang 21 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Tính cường độ điện trường và vẽ vectơ cường độ điện trường do một điện tích điểm +4.10-8 (C) gây ra tại một điểm cách nó 5 cm trong chân không.


Kiến thức:

  


+ Ta có: E=k|Q|r2=9.109.4.108(5.102)2=144.103 (V/m)

+ Hình vẽ: